Član Vienna insurance group

Predsjednik Republike Milorad Dodik odlikovao Jahorina osiguranje

Predsjednik Republike Milorad Dodik Ordenom NJegoša I reda odlikovao Jahorina osiguranje ad Pale


Predsjednik Republike Milorad Dodik, povodom 20 godina Republike Srpske, Vidovdana - Krsne slave Vojske Republike Srpske i 3. Pješadijskog (Republika Srpska) puka OS BiH i 20 godina postojanja i rada Jahorina osiguranja ad Pale, donio je

 
UKAZ
O DODJELI ODLIKOVANJA


Za posebne zasluge i priznate rezultate na polju privredne djelatnosti i aktivnosti kojima se doprinosi opštem napretku poslijeratnom razvoju Republike Srpske, odlikovao je
 

Jahorina osiguranje ad Pale

Ordenom Njegoša I reda
© Jahorina Osiguranje, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions