Član Vienna insurance group

ODRŽANA XII (DVANAESTA) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ''JAHORINA O...

Održana je XII (DVANAESTA) sjednica Skupštine ’’Jahorina osiguranja’’ AD Pale za 23.04.2012 godine (ponedjeljak) u Trebinju.

ODRŽANA XII (DVANAESTA) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ''JAHORINA OSIGURANJA'' AD PALE


Održana je XII (DVANAESTA) sjednica Skupštine ’’Jahorina osiguranja’’ AD Pale za 23.04.2012 godine  (ponedjeljak) u Trebinju.
Sjednica je održana u prostorijama hotela ’’Leotar’’ u Trebinju sa početkom u 10:00 časova.

Na sjednici skupštine akcionara je usvojen novi statut u kome je promijenjeno ime društva Jahorina osiguranje ad u JAHORINA OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD PALE.

Usvojene su i predložene odluke kojima je, između ostalog, odlučeno o rasporedu dobiti za 2011. godinu i izboru Branka Krstonošića za člana upravnog odbora.

Zapisnik sa XII sjednice skupštine akcionara jahorina osiguranja ad, odluke i novi STATUT možete preuzeti iz priloga

 Preuzmite:

Zapisnik sa XII Skupštine akcionara 23.04.2012

Odluke sa XII Skupštine akcionara 23.04.2012

Statut JAHORINA OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP© Jahorina Osiguranje, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions