Član Vienna insurance group

Za akcionare


Dana 10.02.2014. godine u 10:00 sati, održana je vanredna sjednica Skupštine akcionara Jahorina osiguranja Vienna Insurance Group a.d., sa:


                                                                         DNEVNI RED

I.    Izbor radnih tijela ( predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje)  Skupštine akcionara Jahorina osiguranja Vienna Insurance Group a.d.,
II.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa vanredne sjednice skupštine akcionara
     Jahorina osiguranja Vienna Insurance Group a.d. Pale od 27.12.2013. godine,
III.    Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora,
IV.    Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora
V.    Razno

Zapisnik sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Jahorina osiguranja Vienna Insurance Group a.d. kao i donešene Odluke se mogu preuzeti sa donjeg linka.

 
                 


Možete preuzeti:
Zapisnik i Odluke sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Jahorina osiguranje VIG ad

 
© Jahorina Osiguranje, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions