Član Vienna insurance group

Poslovna mreza

Poslovni sistem Jahorina osiguranje čine “Jahorina osiguranje” a.d., i D.O.O. "Jahorina auto". 'Jahorina osiguranje'' je osnivač i vlasnik 28% kapitala Društva za upravljanje IF-om ''Jahorina Konseko progres'' AD Pale i najveći je pojedinačni akcionar ovog Društva.

Pored Generalne direkcije u Palama i 8 filijala Jahorina osiguranja sa 35 poslovnica i ekspozitura širom Bosne i Hercegovine, na raspolaganju Vam je i mreža od 25 tehničkih pregleda Jahorina auto.

Jahorina osiguranje a.d. posluje po najvišim standardima  sistema kvaliteta, za šta posjeduje sertifikat Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001: 2000 dobijen od TÜV Nord Cert GmbH.

ul. Svetosavska 24, Pale 
tel: 057/201-320 
fax: 057/201-321 
e-mail: direkcija@jahorinaosiguranje.com

Generalni direktor Jahorina osiguranja je dr Miroslav Miškić.

DOO ''Jahorina auto'' je posebno pravno lice, čiji je osnivač i vlasnik Jahorina osiguranje sa udjelom kapitala 100%. Društvo je specijalizovano za obavljanje usluga tehničkog pregleda vozila. Društvo ima rasprostranjenu mrežu stanica za tehnički pregled vozila širom Republike Srpske.  

ul. Bosne srebrne br. 29  
tel: 049/216-981, 057/201-680, 057/201-681 
e-mail: jahorinaauto@teol.net        jahauto@paleol.net

Direktor je Mirko Kosorić  dipl.ecc 
 

Društvo za upravljanje IF-om ''JAHORINA KONSEKO PROGRES'' AD

 ul. Dobrosava Jevđevića bb, Pale  
tel/fax: +387 57 201 640        
e-mail: fondpale@teol.net
www.jahorina-koin.com

Direktor Društva je Njegoš Krajišnik.

  
© Jahorina Osiguranje, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions