Član Vienna insurance group

Jahorina Osiguranje - Mi osiguravamo sve što Vam je vrijedno!

Obavijest za osiguranike pogođene poplavama
Jahorina osiguranje VIG obavještava svoje klijente da im je na usluzi i u trenutcima najvećih nesreća.

Obavještavamo sve klijente koji imaju polise sa zaključenim rizicima od poplava, da će im štete biti isplaćene u najkraćem roku. Želimo da obavijesti osiguranike na šta je potrebno da obrate pažnju prilikom podnošenja odštetnih zahteva.

Imovina

Svi osiguranici koji imaju ugovoren dopunski rizik poplave, bujice i visoke vode, a pretrpili su štetu tokom poplava, potrebno je da:

- o nastaloj šteti na imovini obavijeste osiguravača čim se za to steknu uslovi;

- preduzmu sve mjere koje su u njihovoj moći kako bi se ograničile štetne posledice nastalog osiguranog slučaja, kad se za to stvore uslovi;

- do dolaska radnika osiguranja na uviđaj i procjenu štete, ne promjene stanje oštećenih i uništenih stvari izuzev u slučaju da je promena bila neophodna iz razloga lične sigurnosti i javnog interesa.


Motorna vozila

Svi vlasnici automobila koji imaju kasko osiguranje, a automobil im je oštećen tokom poplava, potrebno je da:

- prije nego što bilo šta preduzmu,  nazovu osiguravajuću kuću kako bi dobili informacije o proceduri i opcijama u pogledu naknade štete;

- fotografišu automobil u stanju u kakvom je zatečen nakon povlačenja poplave (poželjno);

- ukoliko je moguće, skinu akumulator jer je elektronika koja je imala napajanje sve vreme verovatno trajno oštećena (elektronski delovi možda mogu biti spaseni;


Važna dodatna uputstva za vlasnike automobila:

  • Ako je automobil makar i delimično bio pod vodom, najbitnije je da se vlasnik obrati stručnim licima i da ne pokušava ništa na svoju ruku;
  • Ako je voda prodrla u  unutrašnjost motora, ne pokušavajte da startujete motor - okretanjem ključa verovatno će se  napraviti još veća šteta – uništenje motora;
  • Stručnjaci savetuju da se nakon povlačenja vode sačeka 24 sata da se voda ocedi, a zatim da stručno lice proveri da li je sa motorom i elektrikom sve u redu, pre nego što se vozilo pokrene.

Za sve informacije kontaktirajte nas na broj 057/201-320.
© Jahorina Osiguranje, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions