Član Vienna insurance group

Obrasci za štete

Ovde možete preuzeti obrasce za prijavu šteta.
Prijava za utvrdjivanje štete po osnovu AO.pdf | Veličina: 0.23MB
Za potrebnu dodatnu dokumentaciju za kompletiranje Prijave štete obratite se najbližoj filijali Jahorina osiguranja ad ili na e-mail stete@jahorinaosiguranje.com
Prijava štete od provalne krađe i razbojništva.pdf | Veličina: 0.18MB
Za potrebnu dodatnu dokumentaciju za kompletiranje Prijave štete obratite se najbližoj filijali Jahorina osiguranja ad ili na e-mail stete@jahorinaosiguranje.com
Prijava štete na mašinama, mašinskim apar. i instalacijama..pdf | Veličina: 0.14MB
Za potrebnu dodatnu dokumentaciju za kompletiranje Prijave štete obratite se najbližoj filijali Jahorina osiguranja ad ili na e-mail stete@jahorinaosiguranje.com
Prijava štete na motornom vozilu na osnovu AK.pdf | Veličina: 0.17MB
Za potrebnu dodatnu dokumentaciju za kompletiranje Prijave štete obratite se najbližoj filijali Jahorina osiguranja ad ili na e-mail stete@jahorinaosiguranje.com
Prijava štete na životinjama.pdf | Veličina: 0.14MB
Za potrebnu dodatnu dokumentaciju za kompletiranje Prijave štete obratite se najbližoj filijali Jahorina osiguranja ad ili na e-mail stete@jahorinaosiguranje.com
Prijava štete od loma stakla i oštećenja firme.pdf | Veličina: 0.14MB
Za potrebnu dodatnu dokumentaciju za kompletiranje Prijave štete obratite se najbližoj filijali Jahorina osiguranja ad ili na e-mail stete@jahorinaosiguranje.com
Prijava štete od požara i nekih drugih opasnosti.pdf | Veličina: 0.13MB
Za potrebnu dodatnu dokumentaciju za kompletiranje Prijave štete obratite se najbližoj filijali Jahorina osiguranja ad ili na e-mail stete@jahorinaosiguranje.com
Prijava nesretnog slučaja - NEZGODA.pdf | Veličina: 0.18MB
Za potrebnu dodatnu dokumentaciju za kompletiranje Prijave štete obratite se najbližoj filijali Jahorina osiguranja ad ili na e-mail stete@jahorinaosiguranje.com
Prijava o nesretnom slucaju - UČENICI I STUDENTI.pdf | Veličina: 0.18MB
Za potrebnu dodatnu dokumentaciju za kompletiranje Prijave štete obratite se najbližoj filijali Jahorina osiguranja ad ili na e-mail stete@jahorinaosiguranje.com
Prijava štete grupnog osiguranja korisnika kredita.pdf | Veličina: 0.18MB
Za potrebnu dodatnu dokumentaciju za kompletiranje Prijave štete obratite se najbližoj filijali Jahorina osiguranja ad ili na e-mail stete@jahorinaosiguranje.com
© Jahorina Osiguranje, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions