Član Vienna insurance group

Jahorina Auto

Lokacije na kojima možete naći našu ćerku firmu, Jahorina Auto.

DOO Jahorina auto, Brčko distrikt  
ul. Bosne srebrne br. 29
 
tel: 049/216-981, 057/201-680, 057/201-681
e-mail: jahorinaauto@teol.net, jahauto@paleol.net
direktor: Mirko Kosorić

    Novi Grad              • Jahorina auto Novi Grad
                                    ul. Petra Pecije bb u krugu DP "Sana"
                                    tel: 052/753-247

    Kozarska Dubica • Jahorina auto Kozarska Dubica
                                    ul. Kralja Milutina 2
                                    tel: 052/430-880

    Prijedor                 • Jahorina auto Prijedor
                                   Aleja Kozarskog odreda bb
                                   tel: 052/214-661

    Mrkonjić Grad      • Jahorina auto Mrkonjić Grad
                                   l. Tranzitni put bb  
                                   tel: 050/214-237

    Banja Luka    
    Trn-Laktaši          • Jahorina auto Trn-Laktaši,
                                   "Matine" ul. cara Dušana br. 40
                                    tel: 051/585-102

    Doboj                    • Jahorina auto Doboj
                                   ul. Nikole Tesle bb
                                   tel: 053/202-140

                                   u krugu "Bosna-expresa"
                                   tel: 053/242-809

    Pelagićevo           • Jahorina auto Pelagićevo
                                   ZZ Pelagićevo
                                   tel: 054/810-028

    Modriča                 • Jahorina auto Modriča
                                    ul. Cara Dušana
                                    tel: 053/810-552

    Brčko                     • Jahorina auto Brčko  
                                   ul. Bijeljinska cesta bb
                                   tel: 049/217-625
 
                                   ul. Tuzlanska cesta bb
                                   tel: 049/217-648

    Bijeljina                • Jahorina auto Bijeljina
                                   ul. Starine Novaka bb
                                   tel: 055/201-012
 
                                   ul. Meše Selimovića 39
                                   tel: 055/226-130

    Janja                     • Jahorina auto Janja
                                   Vatrogasno Društvo ul. Zmaj jovina 2
                                   tel: 055/540-101

    Zvornik                  • Jahorina auto Zvornik
                                   ul. Vuka Karadžića bb
                                   tel: 056/583-665

    Vlasenica             • Jahorina auto Vlasenica
                                   ul. Ilije Birčanina bb
                                   tel: 056/211-668

    Han Pijesak         • Jahorina auto Han Pijesak
                                   u krugu "Transporta"
                                   057/557-359

    Sokolac                 • Jahorina auto Sokolac
                                    ul. Marka Ećimovića bb
                                    tel: 057/444-389

    Pale                       • Jahorina auto Pale
                                    ul. Karađorđeva bb
                                    tel: 057/225-692

    Rogatica               • Jahorina auto Rogatica
                                    ul. Srpske sloge bb
                                    tel: 065/658-312

    Rudo                     • Jahorina auto Rudo
                                    ul. Industrijska bb
                                    tel: 058/711-191

    Višegrad               • Jahorina auto Višegrad
                                    ul. Vojvode Stepe 12
                                    tel: 058/620-455

    Foča                      • Jahorina auto Foča
                                   ul. Solunskih dobrovoljaca bb
                                   tel: 058/210-719

    Nevesinje            • Jahorina auto Nevesinje
                                  ul. Rada Radovića bb
                                  tel: 059/601-299

    Ljubinje               • Jahorina auto Ljubinje
                                  Naselje Vinogradi bb
                                  tel: 065/975-808

    Bileća                   • Jahorina auto Bileća
                                  ul. Podosoje bb
                                  tel: 059/370-157

    Trebinje               • Jahorina auto Trebinje  
                                  ul. Dubrovački put bb u krugu "Autorada
                                  tel: 059/220-655

© Jahorina Osiguranje, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions