Član Vienna insurance group

Istorija

1992. osniva se SOD Jahorina sa sjedištem u Palama, kao prva osiguravajuća kuća u Republici Srpskoj. 

2002. SOD Jahorina, kao prva osiguravajuća kuća u Bosni i Hercegovini dobija ISO 9001 sertifikat. 

2002. SOD Jahorina postaje akcionarsko društvo i mijenja ime u Jahorina osiguranje ad. 

2002. Akcije Jahorina osiguranja kotiraju se na Banjalučkoj berzi 

2003. Jahorina osiguranje ad osniva preduzeće za obavljanje usluga tehničkog pregleda Jahorina auto d.o.o. sa sjedištem u Brčkom       

2008. Jahorina osiguranje ad dobija licencu za obavljanje djelatnosti životnog osiguranja 

2008. U blok transkciji većinski vlasnik Jahorina osiguranja ad postaje kompanija VIM GmbH iz Beča 

2009. Jahorina osiguranje ad dobija licencu i počinje poslovne aktivnosti na tržištu Federacije BiH 

2010. Jahorina osiguranje ad mijenja vizuelni identitet 

2010. Jahorina osiguranje ad uvodi novi proizvod – životno osiguranje 

2011. VIG preuzeo većinski paket akcija Jahorina osiguranja.

2012. VIG je postao vlasnik 100% akcija sa pravom glasa
© Jahorina Osiguranje, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions