Član Vienna insurance group

Generalna direkcija

DIREKCIJA:
ul. Svetosavska 24, Pale 
tel: 057/201-320 
fax: 057/201-321 
e-mail: direkcija@jahorinaosiguranje.com 
Generalni direktor: dr Miroslav Miškić

SEKTOR PRODAJE OSIGURANJA  
Izvršni direktor: Marko Mandić 
tel: 052/211-942; 057/201-320 
e-mail: mmandic@jahorinaosiguranje.com  

SEKTOR ŠTETA 
Izvršni direktor: Dragan Simikić 
tel: 053/241-311; 057/201-320 
e-mail: dsimikic@jahorinaosiguranje.com 
 
SEKTOR  FINANSIJA RAČUNOVODSTVA I ZA TEHNIKU I PODRŠKU OSIGURANJU
tel: 057/201-320  
 
  
© Jahorina Osiguranje, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions