Član Vienna insurance group

ZDRAVSTVENA OSIGURANJA

Zdravstveno osiguranja obuhvata: putničko zdravstveno osiguranje i dopunsko zdravstveno osiguranje:
 
Putničko zdravstveno osiguranje obezbjeđuje osiguravajuće pokriće za neposrednu medicinsku pomoć kao posljedicu iznenadne bolesti ili pretrpljenog nesrećnog slučaja osiguranog lica dok se nalazi u inostranstvu.
Osigurati se mogu samo zdrava lica za vrijeme puta i boravka u inostranstvu starosti do 70 godina.
Osiguranje se zaključuje na osiguranu sumu od  15.000 €, 30.000 € i 35.000 €, u zavisnosti od volje osiguranika.
Osiguranje turista, izletnika, sportista i ostalih se može zaključiti kao:
pojedinačno, kada polisa glasi na ime i prezime osiguranika,
porodično, kada polisa glasi na sve članove porodice (otac, majka i djeca do navršene 21-e   godine starosti) i
grupno, kada se osigurava 10 i više lica sa priloženim spiskom svih članova grupe uz polisu.
 
Osiguranje biznismena i radnika kada idu na službena putovanje može se zaključiti kao:
pojedinačno, kada polisa glasi na ime i prezime osiguranika,
grupno, kada se osigurava 2 do 9 lica sa priloženim spiskom svih članova grupe uz polisu.
 
Obezbijeđeni su posebni popusti za grupna i kolektivna putovanja u inostranstvo.
 
Asistenske usluge u inostranstvu za naš račun pruža Vam naš partner:
 
Mondial Assistance GmbH, Mariahilfer Strase 20, 1070, Vienna, Austria
Tel: 0043 1 525 03 6529. 

Dopunskim zdravstvenim osiguranjem obezbijeđeno je osiguravajuće pokriće za slučaj težih bolesti i posljedica težih bolesti kao i za slučaj hirurške intervencije kao posljedice bolesti ili nesretnog slučaja. 
 


© Jahorina Osiguranje, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions