Član Vienna insurance group

PAKET RIZIKA

 

PAKET RIZIKA je jedinstveni proizvod na tržištu osiguranja u BiH jer obuhvata osiguranje kuće, vikendice, stana i stvari u njima na novu vrijednost od velikog broja rizika po veoma povoljnoj cijeni. 
 
Osiguranje "Paketa rizika" od požara i nekih dr. opasnosti  zaključuje se na novu vrijednost  i obuhvata privatne nastanjene i nenastanjene kuće, kuće za odmor, garaže, stanove u etažnom vlasništvu (uključujući idealni dio zgrade, pripadajući stanu) i stvari domaćinstva u vlasništvu osiguranika i članova njegovog domaćinstva.
 
Nova vrijednost građevinskog objekta je mjesno uobičajena vrijednost novogradnje, uključujući troškove za arhitekte, ostale troškove projektovanja, konstruisanja, i dodatne troškove izgradnje koje treba utrošiti da bi se izgradio objekat iste vrste i kvaliteta.
Nova vrijednost opreme i stvari je novonabavna vrijednost opreme u mjestu osiguranja, odnosno fakturna cijena opreme i stvari iste vrste i kvaliteta uvećano za troškove dopreme, montaže, carine i ostali  troškova.
 
Štete nadoknađuju u novoj vrijednosti i ne umanjuju se za odbitak istrošnosti (amortzacije). Kod obračuna štete, za oštećeni ili uništeni predmet osiguranja, osiguranik uvijek dobija naknadu kao da je predmet osiguranja nov, bez obzira kolika je zapravo njegova starost.
Predmeti se mogu osigurati na novu vrijednost ako njihova stvarna vrijednost nije manja od 40% nove vrijednosti u vrijeme sklapanja ugovora o osiguranju. Kada je predmetima osiguranja stvarna vrijednost manja od 40% nove vrijednosti, osiguravaju se na "reduciranu novu vrijednost". 


© Jahorina Osiguranje, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions