Član Vienna insurance group

Kasko

 
Kasko osiguranje motornih vozila može se zaključiti kao:
Potpuno kasko osiguranje kojim se pruža se osiguravajuća zaštita za sve vrste motornih vozila od sledećih rizika: saobraćajne nezgode uključujući i troškove oštećenja vozila prilikom izvlačenja odnosno spašavanja, zatim nestanka stvari koje čine sastavni dio vozila, prevoza i vuče do najbliže radionice itd, pada ili udara nekog predmeta, požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, snježne lavine, manifestacija i demonstracija, obijesti trećih lica, poplave, bujica i visoke vode itd.
 
Potpuno kasko osiguranje sa uključenim dopunskim rizikom krađe vozila, kojim su obuhvaćene štete ako je osigurano vozilo ukradeno, uništeno ili oštećeno prilikom izvršenja krivičnog djela, krađe, razbojničke krađe, razbojništva odnosno prilikom pokušaja tih djela.
Takođe su moguća osiguranja samo od pojedinih rizika tzv. djelimična kasko osiguranja po različitim kombinacijama:
 
Kombinacija A – požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, snježna lavina – samo za putnička vozila bilo gdje da se vozilo nalazu , a moguća je kombinacija samo za vrijeme  mirovanja  vozila
 
Kombinacija B - štete naputničkim vozilaima koje su neposedno prouzrokovane od divljači i domaćih životinja
 
Kombinacija C – lom i oštećenja stakala, na putničkom , teretnom vozilu i autobusu, izuzev ogledala i stakala na svjetlosno signalnim uređajima i krovu
 
Kombinacija D - troškovi vuče ili prevoza putničkog automobila do mjesta prebivališta, odnosno sjedišta osiguranika,
 
Kombinacija E - lom i oštećenja farova na putničkom vozilu.


© Jahorina Osiguranje, All Rights Reserved | Web Design Serbia by Eximius Solutions